A láthatóvá tett gyökerek

A jubileumi tanévnyitó alkalmával nyílt meg a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár rendezésében A láthatóvá tett gyökerek című történeti kiállítás a gödöllői főépület földszinti rektori tanácstermében. A kiállítási ismertető egy részletének közlésével is szeretnénk felhívni az egyetemi polgárok és az egyetem iránt érdeklődők figyelmét a látható anyagra.

 

*

A gödöllői felsőoktatás közvetlen gyökerei a Magyar Agrártudományi Egyetem 1945-ös alapításáig nyúlnak vissza. Az első esztendőkben budapesti és vidéki osztályokból álló, centralizált agrár-felsőoktatási elképzelést megvalósító intézmény életképtelensége rövid idő alatt nyilvánvalóvá vált. Az új székhely kijelölése után nem sokkal bekövetkező gyökeres szervezeti változások lelassították a gödöllői berendezkedést, az egyetemváros kiépítését szolgáló nagyberuházás így csupán 1970-ben fejeződött be. Az agrártudományi egyetem anyagi és szellemi kiépítésének első évtizedeit három tematikus egységben mutatja be a kiállítás. Az elsőben az építkezés előkészítésének és lebonyolításának dokumentumaival, eredeti fotóanyagával, az egyetemen található műalkotásokkal ismerkedhetnek meg a látogatók. A második egységben az elméleti és gyakorlati oktatás, a tudományos kutatómunka iratai, fényképei kerültek a tablókra és tárlókba. Végül szintén korabeli források alapján alkothatunk képet a hallgatók mindennapjairól, a tanítás és tanulás egyaránt meghatározó helyszínéről, a könyvtárról, a kollégiumi életről, a kulturális és sportolási lehetőségekről.

Az egyetemtörténeti kiállítás végén az agrártudományi egyetem utolsó évtizedeinek szervezeti és tanulmányi változásait, a korabeli fejlesztési és autonómia elképzeléseket rögzítő iratanyagok, valamint az egyetemi integrációt előkészítő tanácsülések, tárgyalások forrásai tanulmányozhatók. Az utolsó tárló a Szent István Egyetem első tíz évéről kíván rövid áttekintést nyújtani, a történeti távlat hiányában elsősorban az egyetemi újság és egyéb egyetemi kiadványok segítségével.

A Gödöllőhöz kapcsolódó egyetemtörténeti eseményeket elképzeléseink szerint az egyes korszakokat jellemző pillanatképek, hangulatok felvillantásával, érdekes, korábban nagyobb nyilvánosság elé nem került források bemutatásával kívántuk megismertetni az egyetemünk története iránt érdeklődő látogatókkal. Reméljük, hogy kiállításunk elnyeri tetszésüket és megtekintése nem csak kellemes, de hasznos időtöltésnek is bizonyul.”

Forrás: SZIE KDKL kiállítási ismertető

 

A kiállítás 2010. október 31-ig látogatható, naponta 9-16 óra között. Ettől eltérő látogatási időpontot a +36 28 522-000/1173-as telefonszámon lehet egyeztetni.