Megújul az Állatorvos-történeti Gyűjtemény

ORBÁN ÉVA

Az utóbbi években a múzeumok reneszánszáról beszélhetünk. Egyes kiállításokra szinte lehetetlen bejutni, de a kisebb gyűjtemények megújulása is szembeötlő. Az interaktivitás, a korszerű technológia alkalmazása, a közönség többszintű megszólítása, a múzeumpedagógia önálló foglalkozássá válása, az olyan „nagy dobások” mint a Múzeumok Majálisa és Éjszakája mind-mind azt mutatják, hogy a kulturális intézmények közül éppen a múzeumok tudták a leghamarabb felvenni az „új idők ritmusát”, a legjobban alkalmazkodni az X és Y generáció igényeihez, miközben megtartják kulturális szűrő és értékmentő funkcióikat is.

Sajnos az e megújuláshoz szükséges pályázati források nagyobb részét az anyagilag is sikeresebb nagy intézmények kapják, a helytörténeti és más speciális kisgyűjtemények a túlélésért küzdenek, és jórészt kezelőik lelkesedésére vannak utalva.

Az 1936-ban alapított, majd a háború kártételeit lassan kiheverve 1984-ben újra megnyitott Állatorvos-történeti Gyűjtemény is egyike volt ezeknek a kevéssé látogatott, porosodó gyűjteménytáraknak egészen addig, míg 8-10 évvel ezelőtt a hallgatók meg nem fogalmazták igényüket arra, hogy készüljenek a régi állatorvosi eszközökről leírások. Ennek nyomán Szovátay György professzor és dr. Szovátay Adrienne kiállításvezetőt állítottak össze, amelyet felhasználtunk a Virtuális Állatorvos-történeti Gyűjtemény létrehozására. A következő években sor került a tárlók felújítására (Balázs József), a papír emlékek (levéltári források, könyvek, fotók) javítására és nemes másolattal való kicserélésére (OSZK Soros Könyvrestaurátor Kft.), majd ebben az évben ifjabb Vastagh György állatszobrainak restaurálására (Dombóvári Judit, Kis Melinda).

Szovátay György professzor átveszi a köszönő oklevelet

Május 11-én szerény ünnepség keretében dr. Fodor László, az Állatorvos-tudományi Kar dékánja és dr. Sótonyi Péter elnök köszönő oklevelet adott át a kar és a Magyar Országos Állatorvos Egyesület Állatorvos-történeti Társasága nevében a felújításban közreműködőknek és a támogatóknak: a Magyar Állatorvosi Kamarának és az Intervet Hungaria Kft-nek.

Megismerhettük a következő évek terveit is. Egy kis ízelítő:

  • a muzeális anyag számítógépes nyilvántartásának megoldása, kereshetővé tétele (a könyvtári és levéltári forrásokkal együtt),

  • a kiállítás-vezető és a virtuális múzeum anyagának átdolgozása és angolra fordítása,

  • megfelelő szakemberek felkérése az anyag tudományos feldolgozására,

  • az állandó kiállítás fejlesztése, informatívabb szövegekkel való ellátása,

  • interaktív és a kiállítást kiegészítő lehetőségek keresése (pl. számítógépes játékok, bemutatások),

  • fotók, filmek digitalizálása, feldolgozása és eljuttatása a Magyar Digitális Képkönyvtárba,

  • változó, a kar és az állatorvoslás fontos kérdéseit a nagyközönség számára bemutató témákkal részt venni a Múzeumok Éjszakáján.