Több mint kétezer elsős - Beszélgetés dr. Tóth Tamás oktatási dékán-helyettessel

A számok önmagukban is beszédesek: az egyetem az új tanévre 5382 új hallgatót vett fel, közülük 2054-et a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karra. Mi van a számok mögött? Erről kérdeztük dr. Tóth Tamás egyetemi docenst, oktatási dékán-helyettest.

 

BALÁZS GUSZTÁV

- A sikeres beiskolázás több tényező eredménye. Kétség sem férhet hozzá, a kar nagyon jó marketinget végzett, üzenetei eljutottak a felvételizőkhöz. A GTK a képzés élvonalában halad, 11 alap és 11 mesterszakával széles frontvonalat „visz”. Az ide járó hallgatók jól érzik magukat, az itt végzettek boldogulnak a szakmájukban. A tavaly felvett 1700 diák is elismerést keltett a felsőoktatás világában, a mostani teljesítménnyel a karok közötti országos versenyben is az élmezőnyben végeztünk.

- Tapasztalatai szerint mi alapján válogatnak a jelentkezők?

- A hallgatók 80 százaléka először képzési helyet választ, majd az adott intézmény palettájából keresi ki azt a ”színt”, azt a szakot, amelynek elvégzésével úgy gondolja, hogy el tud helyezkedni a munkaerőpiacon.

- Ezt a mostani eredményt is túl lehetne még szárnyalni?

- Az egyetem kapacitás struktúrájának módosításával még több hallgatót tudnánk tanítani. Ha kizárólag a tanári állományt – az oktatói infrastruktúrát – nézzük 9000 hallgató a kar kapacitása. Az érdeklődés megvan, hiszen 2440 továbbtanulni vágyó jelentkezett első helyen a GTK szakjaira.

- Változott-e az érdeklődés az egyes szakok iránt?

- Nagy átalakulást nem tapasztaltunk. Több mesterszakot a kapacitás hiány miatt nem tudtunk indítani. A jövőben várhatóan keresztfélévben hirdetjük meg az MSc képzések zömét. Ezzel illeszkedünk ahhoz, hogy az alapszakos képzések általában decemberben fejeződnek be.

- Újdonság, hogy Szarvason és Békéscsabán is sikerült beindítani a mesterképzést.

- A két városban vidékfejlesztő agrármérnök mesterszakon kezdődött képzés levelező tagozaton. Az egyetem Gazdasági Karának valamint Víz- és Környezetgazdálkodási Karának több oktatója is bekapcsolódik a GTK szakok oktatásába. Ennek kedvező hatása lesz a régióban és a Tessedik-integráció kézzelfogható eredményének is tekinthető.

- Mivel magyarázható az, hogy a Budapesti Képzési Helyre több mint 800 hallgatót vett fel a GTK?

- Megvan a bizalom az egyetem és a kar iránt. A gödöllői hallgatói bázisnak régóta mintegy a felét a fővárosban élő diákok adják. Ha pedig szinte helybe visszük a képzést, az olcsóbb lehetőséget választják. Meglátásom szerint az is előnyünkre szolgált, hogy a SZIE tavasszal Kiváló Egyetem elismerésben részesült.