Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár

… a hely, ahol a versenyképes tudás és információ minőségi környezetben érhető el.

 

16. századi gyógynövényes könyv vagy a legfrissebb angol nyelvű cikk, szakirodalom a témával kapcsolatban vagy egy jegyzet? A válasz a Könyvtár!

A Széchenyi-nagydíjas történész, az MTA egykori nagy tekintélyű elnöke, a nemzetközi tudományos élet és közélet kiemelkedő egyénisége, Könyvtárunk volt igazgatója, Kosáry Domokos nevét felvett könyvtár és levéltár nyilvános tudományos szakkönyvtárként a Gödöllőn működő karok hallgatóit, oktatóit, kutatóit, valamint a gyűjtőkörnek megfelelő tudományterületek iránt érdeklődőket látja el szakirodalmi információval. A Könyvtár jelenlegi állománya közel 370.000 könyvtári egység: könyvek, folyóiratok, disszertációk, kéziratok. A legújabb hazai és külföldi szakirodalom mellett szépirodalmi művek is találhatók a gyűjteményben. Az Egyetemi Könyvtár tagkönyvtárai közül a legnagyobb és a legszélesebb körű állomány gondozója.

A Könyvtár az Egyetem régi főépületének keleti szárnyában található, amely korábban a premontrei rend gimnáziumaként és internátusaként működött. Az egykori internátusi ebédlő helyén található tágas olvasótermet ma is impozánssá teszi a boltíves tagolás, valamint Dudits Andor II. István fogadja az első premontreieket című teljes falat betöltő szekkója. A szépirodalmi terem vagy a katalógusterem zugai a hallgatók kedvelt helyei közé tartoznak: elmélyült, egyéni vagy csoportos tanulási térként.

A Könyvtár részeként működő Szaklevéltár 370 iratfolyóméter mennyiségben, 1920-ig visszamenően őrzi a történeti értékű iratokat, az egyetem múltjával, életével összefüggő, a szakoktatás történetére vonatkozó kiadványokat, dokumentumokat – ezek egy részét immár korszerű, tömörraktárban elhelyezve.

Az 1850 előtt megjelent dokumentumokból áll a régi, ritka könyvek muzeális értékű gyűjteménye. A folyamatosan szépülő állományrészben főleg régi mezőgazdasági szakkönyvek és tankönyvek találhatók – az olvasói térben elhelyezve, kis kiállítást alkotva.

A Könyvtár szolgáltatásaival, minden tevékenységével arra törekszik, hogy a hagyományos könyvtár és tudástár, valamint az információs adatbázisok, elektronikus dokumentumok szerves egységét alkotó, az egyetem életében meghatározó, kiemelt intézmény legyen. Ezt a célt szolgálja az intelligens tanulási környezet folyamatos alakítása, melynek újabb, s egyre népszerűbb elemei az e-learning és az e-portfólió szolgáltatás. A Könyvtár tagja, résztvevője számos országosan gondozott adatbázisnak, mint például Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA), Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT), Magyar Digitális Képkönyvtár (MDK), Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa (MATARKA), Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR).

Kiemelt szolgáltatások: A gyűjtemény helyben használata Beiratkozás, kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés Könyvtárlátogatás, könyvtári séta, raktári túra Hagyományos és számítógépes katalógusok használata Reprográfiai szolgáltatások: fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, digitális fényképezés Előjegyzés Számítógép- és internethasználat Tájékoztatás Irodalomhasználat, felhasználóképzés E-szolgáltatások E-learning, e-portfólió A publikálást, a tudományos értékelést segítő szolgáltatások Témafigyelés Bibliográfia összeállítása…

Adatbázisok: EBSCO – Academic Search Complete, Master File Premier, Newspaper Source Plus, Business Source Premier, Eric, Green File, Health Source, Lista, Medline, Regional Business News; EISZ – Science Direct, Scriptum szótárak, SpringerLink, Web of Science, Agricola, Agris, Biological Abstract, CAB Abstracts, EconLit, Food Science and Technology Abstracts, Lecture Notes in Computer Science, Zoological Record; JCR (Journal Citation Reports); NAVA (Nemzeti Audiovizuális Archívum) hozzáférés, továbbá számos szabadon elérhető adatbázis használata.

A Könyvtár rendszeresen szervez szakmai rendezvényeket az előfizetett adatbázisok és egyéb adatforrások, szolgáltatások bemutatására. Ezek mellett a Könyvtár olvasóit egyéb színes programokkal is várja: Gólyaséta, Tankönyvbörze, Múzeumok Éjszakája, Könyvtárat Szeretők és Könyvtárosok Napja… Bízunk abban, hogy ezen írást olvasóknak is számos élménye van már a könyvtárral kapcsolatban!

Különleges, kedves színfoltja a Könyvtárnak az Országos Tudományos Diákköri Tanács, valamint a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár közös, igen gazdag Bagoly-gyűjteménye. Mindenki szereti, szívesen nézegeti. A már több alkalommal, kiállításon is bemutatott gyűjtemény 2007 szeptemberében személyes gondozójának köszönhetően került a Könyvtárba, amelynek gyarapodása továbbra is folyamatos, most már az Olvasóknak köszönhetően. Aki kedvet érez az adományozáshoz, a Könyvtár támogatásához, annak nem csak könyv felajánlásait, hanem a baglyokat, mint a tudás, a tudomány és a bölcsesség szimbólumát is szívesen fogadjuk!

 

A Könyvtárba mentem…

 

Az emléktáblán szereplő Kosáry idézet:

Az alkalom fel nem ismerésén, a tévedésen, a bizonytalanságon a legjobb szándék sem segít… A reális szem, a döntés és határozott cselekvés képessége viszont, akár kockázatvállalás, akár kompromisszum van soron, meg tudja sokszorozni az erőt. (Kosáry Domokos, 1983.)