Európai sikerdíjra jelölték a Gazdasági Kar Erasmus projektjét


A spanyol EU elnökség és az Európai Bizottság közös szervezésében május 19-20-án rendezték meg Barcelonában az Egész Életen Át Tartó Tanulás Program (LLP) éves konferenciáját, melyre az egyetem képviseletében meghívást kapott dr. Kiss Csilla, a Gazdasági Kar főiskolai docense, mint az egyik sikerdíjra jelölt Erasmus projekt koordinátora.

 

Az LLP-t az EU a résztvevő országok oktatási és képzési programjai közötti kooperáció és mobilitás elősegítése céljából hozta létre. Egyik fő célkitűzése, hogy az oktatást elérhetővé tegye mindenki számára, kortól és társadalmi-gazdasági státusztól függetlenül.

A barcelonai konferencia fő célja az Európai Unió által támogatott oktatási és képzési programok 2013 utáni irányának megvitatása volt. Az eszmecsere középpontjában a minőségi, de átjárható és rugalmas európai oktatási programok létrehozása volt, melyek lehetővé teszik, hogy az állampolgárok kibontakoztathassák képességeiket a munkára való felkészülésben, a társadalmi inklúzió és a felelős állampolgárság pilléreire építve.

A rangos konferencia keretében, melyet az impozáns Eurostars Grand Marina Hotel konferenciaközpontjában rendeztek meg, a sikerdíjra jelölt projektek is bemutatkozási lehetőséget kaptak. Összesen 26 LLP projektet hívtak meg. A békéscsabai kar A társadalmi kohézió és jólét erősítése képzéssel az európai társadalmi és intézményi életben című Erasmus Intenzív Program projektje volt a meghívottak között az egyetlen magyar koordinálású együttműködés. A sikerdíjra a koordináló országok nemzeti irodái jelölték a kiemelkedő minőségű, innovatív metodológiájú, sikeresen megvalósult projekteket.

Minden kategóriában egy projekt részesült kiemelt elismerésben. Az Erasmus projektek körében a fődíjat az Athena II elnevezésű, holland koordinálású Tematikus Hálózat kapta, amely 28 országban 106 egyetem partnerségével valósít meg együttműködést a nők egyenlőségével kapcsolatos kutatások, oktatás és civiltársadalmi szerveződések tevékenységének koordinálása útján.

A Gazdasági Karon dr. Kiss Csilla főiskolai docens tizedik éve pályázik sikeresen Erasmus Intenzív programok megrendezésére, melyek sorában a jelenlegi, sikerdíjas program már a negyedik. Az Intenzív Programok arra adnak lehetőséget, hogy európai egyetemek és főiskolák konzorciumai egy meghatározott témában közös helyszínen rövid, koncentrált kurzusokat szervezzenek hallgatóik számára. A részt vevő hallgatók nemzetközi csoportban, idegen nyelven hallgathatnak egy tanulmányaikhoz kapcsolódó, de a szokásos kurzusoktól metodológiájában és lebonyolítási módjában nagyban különböző stúdiumot. Az IP-k interaktív, komoly csoportmunkát és kooperációt igénylő tanulási tapasztalatot nyújtanak a résztvevők számára, s ezen kívül betekintést adnak más országok kultúrájába, történelmébe és társadalmi-politikai viszonyaiba is. Nem elhanyagolható az idegen nyelv használat nyújtotta előny sem: az IP-k tökéletesen megvalósítják a tartalom alapú kommunikatív nyelvoktatás kritériumait anélkül, hogy direkt módon nyelvet oktatnának.

Nagy siker a SZIE GK számára, hogy egy ilyen kiemelten rangos konferencián az EU és a tagországok oktatáspolitikai döntéshozói előtt sikerdíjra jelölt projekttel mutatkozhatott be, és ezzel emelhette az egyetem és a kar nemzetközi rangját és megítélését.