„Sárgulás 2010”

KEPENYES ANDRÁSNÉ

tanszéki mérnök, VKK

A Víz- és Környezetgazdálkodási Kar május utolsó szombatján tartotta hagyományos, kissé megkarcsúsított Sárgulási rendezvényeit. A „Sárgulás” a szarvasi agrármérnök jelölt hallgatók esetében a diákélet végét jelző rendezvény, melyet hűen szimbolizál a búzakalász megérése, sárgulása. A feltűzött sárga zsebkendő jelzi, hogy viselője már csak néhány lépésre van a diplomától, és maga is beérik.

A program a zsebkendőtűzéssel kezdődött a kar Körösparti-aulájában. A végzősöket dr. Puskás János megbízott dékán, valamint a város részéről Kiszely Mihály alpolgármester köszöntötte. Dékánunk kihangsúlyozta, milyen fontos esemény részesei voltak a most végzős évfolyamok, hiszen tanulmányaikat a 2006/2007-es és a 2007/2008-as tanévben még a Tessedik Sámuel Főiskolán kezdték el és most a diplomájukat a Szent István Egyetem állítja ki. Biztatta a mesterképzésben továbbtanulni szándékozókat, válasszák az egyetem és a kar MSc képzéseit.

A zsebkendők feltűzése után dr. Jakab Gusztáv főiskolai docens a végzősök évfolyamfelelőse mondta el ünnepi beszédét, majd bocsátotta útjára a sárgulókat. A dékán, az évfolyam és szakfelelős tanárok, valamint a végzős évfolyamok egy-egy képviselője elhelyezte a megemlékezés koszorúját Tessedik Sámuel mellszobránál. Az ünnepség végeztével tanárok és diákok elvonultak és elfoglalták helyeiket a várakozó hintókon, gumikerekes kocsikon, kezdődhetett a vidám hintós felvonulás Szarvas város főutcáján. A menetet huszár jelmezbe öltözött fiatal lovasok vezették fel, majd a díszes fogatok következtek. A sárgulók jókedvűen – ki-ki nótázva, énekelve – integettek és köszöntek el a várostól, az itt élőktől. A figyelemfelkeltésről a Szarvasi Hagyományőrző Fúvószenekar gondoskodott. Az alsóbb évfolyamok hallgatói életképeikkel tették színesebbé a felvonulást. A legjobb életképet készítő csoport jutalomban részesült.

A rendezvénysorozat zárásaként este az Árpád Szálló Dísztermében rendezték meg a kari HÖK szervezésében a Sárgulási Bált. A több napos szervezési munka után mindenkinek jól esett a kikapcsolódás, a lazítás. A bált megnyitó keringőt kari oktatók és hallgatók táncolták. A latin-amerikai blokkban profi táncosoktól láthattunk Cha-cha-cha-t, Rumbát, Sambát, valamint Jive-ot. Az estére dr. Puskás János és Baranyi Beatrix HÖK elnök kívántak jó szórakozást.

A kis pihenő után kemény 3 hét várt a végzősökre, a gyakorlati záróvizsga és a végső záróvizsga a szakdolgozatvédéssel. A jól sikerült záróvizsgák sokat emelhettek az oklevél minősítésén.