Együttműködési megállapodás a ZMNE Kossuth Lajos Hadtudományi Karával


„Kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó” szakirányú továbbképzési szak indításában való együttműködésről írt alá megállapodást 2010. június 3-án, Gödöllőn dr. Villányi László egyetemi tanár, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar dékánja és dr. Felházi Sándor mk. ezredes, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Karának dékánja.

Az együttműködést a SZIE és a ZNME között a két egyetem rektora által aláírt keret-megállapodásban kapott felhatalmazás alapján kötötték.

A megállapodás célja a „Kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó” szakirányú továbbképzési szak indításában való együttműködés. A felek megállapodtak abban, hogy a GTK a szakot az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett képzési és kimeneti követelmények alapján meghirdeti és 10 fő jelentkező esetén elindítja a 2010/2011. oktatási évtől. A képzés helyszíne a SZIE gödöllői kampusza. Amennyiben a Magyar Honvédséggel szolgálati viszonyban álló és védelmi területről jelentkezők száma eléri vagy meghaladja a 10 főt, illetve a ZMNE részéről központi beiskolázási igény fogalmazódik meg, a képzés helyszínének meghatározása az optimalizálás céljából további egyeztetés tárgyát képezi.

A két féléves, levelező tagozatos, költségtérítéses szak szakfelelőse dr. Deáky Zita egyetemi docens (SZIE GTK Pályatervezési és Tanárképző Intézet), kapcsolattartók a SZIE GTK részéről dr. Emőkey András egyetemi docens, intézeti igazgató, a ZMNE KLHTK részéről dr. Harai Dénes egyetemi tanár, intézeti igazgató.

Az aláírók méltatták a két kar közötti, egyre szorosabb együttműködést. (2010. februárjában a gödöllői kar által akkreditált Emberi erőforrás tanácsadó (MSc) szak szakirányaként egy Védelmi Emberi Erőforrás Tanácsadó szakirány indításában való együttműködésről született megállapodás.) Dr. Villányi László elmondta, hogy az elmúlt időszakban a GTK jelentős romológiai gyűjteménnyel gazdagodott, melynek Nagy Pál, a GTK munkatársa a referense. A gödöllői kar kisebbségi ügyekben már több alkalommal tartott tudományos tanácskozást, s a falukutatásba a hallgatókat is bevonják.

Dr. Felházi Sándor kiemelte, hogy a ZMNE az egyedüli felsőoktatási intézmény, amely katonai képzéssel foglalkozik. Kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadókra nemcsak a civil szférában, hanem a honvédelem területén is szükség van. A képzésük területén kibontakozó együttműködés a karok közötti kapcsolatok sokrétűbbé válását jelzi.