Kiteljesedett a szakkínálat, bővült az infrastruktúra

- A Gépészmérnöki Kar fontos tanévet zár a mai napon – hangsúlyozta a kar június 19-i oklevélátadó ünnepségén dr. Szabó István dékán. - Soha ennyien nem jelentkeztek még hozzánk, kiteljesedett a szakkínálatunk, jelentős infrastrukturális fejlesztésekbe fogtunk. A kar történetében először adunk ki mester szintű okleveleket, és ezzel tényleg teljes körűvé vált a „bolognai” rendszerű képzésünk.

Mi úgy tartjuk, a felsőfokú műszaki képzés elengedhetetlen és szerves része a gyakorlat centrikusság és az ehhez szükséges kapacitások biztosítása. Vállalati segítséggel az elmúlt tanévben 100 millió forintos eszközfejlesztési programot valósíthattunk meg. Létrejött Magyarország talán egyik legfelszereltebb SKF szerkezettani és diagnosztikai laboratóriuma és jelentősen megújítottuk a műszaki informatikai infrastruktúránkat is. Európai uniós támogatással – a pozitív bírálati eredmények alapján – a közeli hetekben 1,7 milliárd Ft-os beruházást indíthatunk el a műszaki és természettudományos oktatóközpontunk létrehozására, és ez kiegészül egy mintegy 300 millió Ft-nyi tananyag korszerűsítési programmal is.

A gyakorlati ismeretek elsajátításához a karon a Kooperatív képzési program is jelentősen hozzájárul.

A nyári záróvizsga időszakban összesen 140 fő jelentkezett záróvizsgára és 139 tett sikeres záróvizsgát. Közülük 77 fő oklevelet 62 a tanulmányok sikeres befejezését igazoló tanúsítványt kapott.

A gyűrűzöttek és a kar nevében Szabadi László mestertanár búcsúztatta a végzetteket. A végzett hallgatók nevében Soltész Gergely köszönt el az alma mátertől, majd a kar zászlóját vették át a következő évfolyam képviselői. A fiatalabb hallgatóktól Szijártó Barnabás búcsúzott.

A legkiválóbb diplomatervek a záróvizsga bizottságok javaslatára pályadíjban részesültek.

Az ünnepségen a Gépészmérnöki Kar Tiszteletbeli Professzora” címet kapta Harsányi Zsolt, az AXIÁL Kft. ügyvezetője, tulajdonosa, aki végzése óta kitüntető figyelmet fordít a karon folyó szakemberképzés színvonalának emelésére.

Aranytoll kitüntetésben részesült Varga Zoltán egyetemi tanár, a Matematikai és Informatikai Intézet igazgatója. Váradi János Emlékéremmel tüntették ki Vas Attila professor emeritust, a kar egykori dékánját, aki éppen ezen a napon, életének 72. évében elhunyt. Lehoczky László Emlékérem kitüntetésben részesült Szabó Ervin címzetes egyetemi docens. Komándi György díszoklevelet kapott Szendrő Péter professor emeritus és Pék Lajos egyetemi docens. Pro Facultate kitüntetésben részesült Antos Gábor műszaki igazgató.

Címzetes egyetemi docensi címet kapott dr. Gyarmati András, dr. Borbás István, dr. Magó László, dr. Szórádi Sándor, Siklósi László és dr. Duló Károly.

Egyetemi tanári előléptetésben részesült, intézetigazgatói kinevezést kapott dr. Molnár Sándor (Matematikai és Informatikai Intézet). Egyetemi docensi előléptetésben részesült dr. Hegyi Károly (Környezetipari Rendszerek Intézet), dr. Oldal István (Mechanikai és Géptani Intézet) és Halász Györgyné PhD, a Debreceni Egyetem főiskolai tanára (Környezetipari Rendszerek Intézete).

A Kocsis Károly-díjban Ádám Béla okleveles bányamérnök, megújuló energiagazdálkodási szakértő részesült.

Az ünnepségen bejelentették, hogy a Gorjacskin Moszkvai Állami Mezőgazdasági Műszaki Egyetem tanácsa dr. Beke János egyetemi tanárt, az MTA doktorát a terményszárítás tudományterületen elért eredményeiért Moszkvában tiszteletbeli doktorrá fogadta.

Balázs Gusztáv felvételei