Zöld Óvodák találkozója Szarvason


A Pedagógiai Kar szarvasi Gyakorlóóvodájában három csoportban folyik a nevelőmunka kiemelten a környezeti nevelés szellemében. A nevelőtestület által kidolgozott helyi program, a TESZ (Tevékeny Együttműködés Szemléletformálással) napjainkban mit sem veszített aktualitásából, hiszen a gyermekek mellett a család környezettudatos szemléletformálására is törekszik, Zöld Óvodaként pedig olyan életmód-stratégiát igyekszik megvalósítani, amelyben az óvodás gyermek a környezetére, önmagára figyelővé, nyitottá, együttműködővé, felfedezővé és kreatívvá válhat.

MONTVAJSZKINÉ BÁTOR ANNA

HUSZÁR ISTVÁNNÉ

Pedagógiai Kar, Gyakorlóóvoda

A helyi nevelési program bevezetésének 10. évfordulóját 2010. április 19-22-e között a program alapján dolgozó óvodapedagógusok munkaközössége nyílt szakmai hét keretében, a Föld napjához kapcsolódóan ünnepelte. A program része volt a múltat és jelent egyaránt bemutató fotó- és dokumentumkiállítás, az óvodai közösségekben játékba integrált tevékenységek bemutatása, a nevelési programot ismertető előadás, valamint a Föld napjához kapcsolódó „Zöldhöz ragadt ötletek” filmösszeállítás megtekintése. A hét eseményei között a hagyományokat követő, szülőket is mozgósító akciók sora (Hulladékgyűjtés, „Egy család, egy palánta”, „Tekerj a Földért!”) szerepelt. A magyar őslények és kövületek történetét kísérletekkel tarkítva dr. Jakab Gusztáv, a Víz- és Környezetgazdálkodási Kar docense mutatta be az érdeklődő gyermekeknek és szüleiknek.

A hét kiemelt eseménye volt április 21-én Békés és Csongrád megye Zöld Óvodáinak találkozója, melyet a régióban először hívott életre Szarvas Zöld Óvodája. A Gyakorlóóvoda a KOKOSZ tagjaként, a Föld napjához kapcsolódóan évek óta szervez városi, megyei szinten óvodásoknak, óvodapedagógusoknak a környezeti nevelést segítő programokat.

Az Árpádhalomról, Csanytelekről, Makóról, Szegedről, Szentesről, valamint Szeghalomról és Vésztőről érkező óvodapedagógusok örömmel és felfokozott érdeklődéssel fogadták e kezdeményezést. A Gyakorlóóvoda által felkínált és szervezett programok sorában szerepelt a Körös-Maros Nemzeti Park Körösvölgyi Látogatóközpontjában Tóth Tamás természetvédelmi őr által tartott Gondolatok a környezeti nevelés alapjairól címmel bemutatott interaktív előadása, a Víz- és Környezetgazdálkodási Karon rendezett „Hulladékból termék” című kiállítás megtekintése. A nap második felében került sor az óvodák bemutatkozására, valamint az óvodavezetők, munkaközösség-vezetők „módszerkosárba” hozott szakmai anyagainak ismertetésére, melynek keretében a zöld óvodák gyakorlatukat tárták a közel 30 fős közönség elé „Így csináljuk mi!” címmel. A „módszerkosárba” került a vendéglátók által egy csokorba fűzött „Környezeti játékgyűjtemény” is, amelyet a résztvevő óvodák a legkedveltebb játékaikból ajánlottak a tanácskozás óvodapedagógusainak.

A találkozó elsődleges célja az volt, hogy erősödjön a régióban a zöld óvodák szakmai összetartozása, a módszertani ötleteket átadva gazdagodjon környezeti nevelőmunkájuk tartalma. A vendéglátók kezdeményezésére a résztvevők döntöttek az együttműködés folytatásáról. A következő tanévben a két megye zöld óvodáit Csanytelek Napköziotthonos Óvodája látja vendégül, a szakmai fórum témája az egészségnevelés lesz.