Koltay Tibor új könyvéről

Tóth Erika

főiskolai tanársegéd,

ABK Informatikai és Könyvtártudományi Tanszék

A könyvtárosok és könyvtártudományi tanszékek oktatói körében is ritkaságnak számít, hogy külföldi kiadó gondozásában jelenjen meg önálló, idegen nyelvű könyvük. Koltay Tibor, az Alkalmazott Bölcsészeti Kar Informatikai és Könyvtártudományi Tanszékének főiskolai tanára viszont olyan művet alkotott, amely az oxfordi Chandos kiadó gondozásában jelent meg. Címe Abstracts and Abstracting. A genre and set of skills for the twenty-first century (Oxford, Cambridge, New Delhi: Chandos Publishing, 2010, VII+223 p.)

Témája a referálás (referátumkészítés). A címben egyaránt szerepel maga a műfaj (abstract = referátum) és azoknak a készségeknek a sora, amelyek létrehozásához szükségesek.

A referátumot úgy határozhatjuk meg, mint olyan írott szöveget, amelyik egy meghatározott másik (szintén írott) szöveg legfontosabb tartalmát az eredetinél rövidebb terjedelemben reprezentálja. Segítségével minimálisan eldönthető, hogy el kell-e olvasnunk az eredeti szöveget.

Bizonyára a műfaj sokak számára ismerős, viszont lehet, hogy más elnevezéssel hallottak, olvastak róla, hiszen például a tudományos folyóiratcikkek fontos részét képező szerzői referátumokat (vagy latinos elnevezéssel autoreferátumokat) sokan kivonatként ismerik.

Mindebből már sejthető, hogy a könyv nemcsak könyvtárosoknak szól és a könyvtártudományi és informatikai tanszékek oktatási gyakorlatában hasznosítható. Segítséget kíván nyújtani azoknak a nem-könyvtáros szakembereknek, akik valamely szakterületen referátumokat írnak, és – mindenekelőtt – kutatóként a tudományos folyóiratokban közlendő cikkeikhez szerzőként maguk írják az „abstract”-okat. Szól emellett a referálást és a kapcsolódó műfajokat kutató alkalmazott nyelvészeknek és az ezeket oktató nyelvtanároknak is.

A téma elméleti feldolgozása mellett hangsúlyt kapnak a gyakorlat, a referálás módszertanának kérdései is, így a mű – monografikus jelege mellett – tulajdonképpen a referálási tevékenység kézikönyvének is tekinthető.