Utazás az Egyetem Gutenberg-galaxisában


Lapunk sorozatot indít, melyben a Szent István Egyetem tagkönyvtárai mutatkoznak be. Elsőként a SZIE Szarvasi Karok Könyvtárába látogatunk.

 

A Pedagógiai Kar és a Víz- és Környezetgazdálkodási Kar nyilvános szakkönyvtára és információs központja.

Alapvető feladata: az egyetemi oktatás, továbbképzés és kutatás információszükségletének biztosítása (gyűjtés, feltárás, megőrzés, szolgáltatás).

Könyvtárunk két főiskola könyvtárának állományából hívatott életre 1999-ben. A Tessedik Sámuel Főiskola integrációjának első mozzanataként a DATE MVK Főiskolai Kar Könyvtára és a Körös Főiskola Pedagógiai Karának Könyvtára költözött a mintegy 1000 m2 alapterületű átépített, felújított ebédlőbe, ahol 600 m2-es olvasóterem várja a könyvtárhasználókat. Az állomány mintegy 60%-a szabadpolcon található, olvasótermünk és folyóirat olvasónk egy légtérben helyezkedik el, 100 olvasónak biztosít helyet a tanuláshoz, kutatáshoz.

A feldolgozó munkát három irodában végezzük.

A raktári állományunk korszerű, tömörraktárban kapott helyet, itt őrizzük a karokon végzett hallgatók diplomamunkáit is.

A könyvtári munkát 2000-től a TEXTLIB integrált könyvtári rendszerrel végezzük, folyamatosan feldolgozva a teljes könyvtári állományt. A könyvtár honlapján http://konyvtar.szv.tsf.hu/ on-line katalógus alapján könyvtárunk adatbázisa a nap 24 órájában elérhető; lehetőséget nyújt az olvasói állapot lekérdezésére is.

A honlapunkon a közérdekű információk mellett megtalálható a Könyvtárhasználati Szabályzat, tájékoztató a könyvtár nyújtotta szolgáltatásokról, a megrendelt folyóiratokról, újdonságokról.

A naprakész információk igénye, különböző adatbázisok használata megkívánta számítógépek elhelyezését a könyvtárhasználók számára. Ezek száma az 1990-es évek eleje óta folyamatosan bővül, sajnos nem az elvárásoknak megfelelően.

2001-től szakkönyvtárunk nyilvános könyvtár lett, így a városban élők látogatására is számíthatunk, az ő igényeiknek is megpróbálunk eleget tenni, gyűjtőkörünkből adódóan főként a pedagógia és mezőgazdaság iránt érdeklődő közönségnek.

2009. január 1-jén a Tessedik Sámuel Főiskola a Szent István Egyetemhez csatlakozott. A főiskola könyvtárai közötti együttműködés továbbra is megmaradt, ahogyan szoros kapcsolatot tartunk fenn az egyetem többi könyvtárával is.

Szolgáltatásaink:

Kölcsönzés

Előjegyzés

Könyvtárközi kölcsönzés

Tájékoztatás

Reprográfiai szolgáltatások (fénymásolás, nyomtatás)

Irodalomfigyelés

Internethasználat

Előfizetett adatbázisok használata (EISZ, CAB, FSTA, Zoological Record)

Könyvtárunk NAVA-pontként működik.

Tessedik Sámuel pedagógusként és mezőgazdászként is elismert hazánkban. Szűkebb környezetünkben Szarvason igen nagy tisztelettel őrizzük műveit és a róla készült dokumentumokat. Kis gyűjteményünkből szeretnék bemutatni néhányat.