GTK diplomaosztó


A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának ballagási és diplomaátadó ünnepségét június 12-én tartották Gödöllőn.

 

A végzős hallgatókat elsőként dr. Mária Kadlečíková köszöntötte magyar nyelven, majd dr. Villányi László dékán mondott ünnepi beszédet. A végzős hallgatók nevében Gugi Bettina búcsúzott.

Dr. Beke János rektorhelyettes címzetes egyetemi tanári elismerő címet adott át dr. Lubomír Gurciknak a nyitrai Szlovák Agrártudományi Egyetem Gazdaság és Menedzsmenttudományi Kara dékánhelyettesének.

Hallgatói Pro Negotio Universitatis Elismerő Oklevélben részesült Treutz Ágnes kereskedelem és marketing alapszakos hallgató.

A kar tanácsa aranyoklevelet adományozott Csordás Sándornak, dr. Hajdú Miklósnak, dr. Hatalyák Kálmánnak, dr. Karniczki Istvánnak, dr. Putnoki Lajosnénak, dr. Técsi Jánosnak, Inczédy Károlynak, Kiss Imrének, Kovács Istvánnak, Kulyassa Balázsnak, Marsi Jánosnak, Nagy Mihálynak, Nagy Vincének, Pálinkás Györgynek és Topolszki Mátyásnak.

Címzetes egyetemi docensi elismerő címben részesült Mádl István, az Agroprodukt Zrt. vezérigazgatója, dr. Szakács Attila, az Allianz Hungária Biztosító igazgatója, Véry Zoltán, az APEH vezetési tanácsadója.

Dékáni Dicséretben részesült Fodor Csilla, Gyetvai Miklósné és dr. Horváth Zoltán.

A kar érdekében kifejtett kiemelkedő hallgatói tevékenységért Dékáni Elismerő Oklevelet kapott Bakó Mónika gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki szakos hallgató, Béres Dániel PhD hallgató, Gugi Bettina gazdasági agrármérnöki szakos hallgató, Konecsny Jenő közgazdász-gazdálkodási szakos hallgató, Matiscsák Enikő közgazdász-gazdálkodási szakos hallgató, Nagy Adrienn gazdasági agrármérnöki szakos hallgató.

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanácsa a kiemelkedő tankönyvírói tevékenységért dr. Szegedi Zoltán egyetemi tanár részére GTK-Scriptor Díjat adományozott. Jutalomban részesült dr. Gyenge Balázs egyetemi docens, a Scriptor Díjat nyert könyv 9.3 alfejezetének szerzője.

A kar érdekében kifejtett sikeres együttműködésért adományozott Kitüntető Oklevelet vett át a Budapesti Gazdasági Főiskola képviseletében Medvéné dr. Szabad Katalin rektorhelyettes, a Shortcut Communications the obvious solution képvisetében Antal Judit ügyfélkapcsolati menedzser, a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja képviseletében dr. Faragó László főigazgató-helyettes, a Gödöllői Török Ignác Gimnázium képviseletében Fábián Bertalan igazgató.

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar hallgatói kiemelkedő oktatói teljesítményéért a 2009/2010 tanév Legjobb Oktatója Díjat dr. Tóth Tamás egyetemi docensnek ítélték oda. A vándorserleget Liszkay Péter gazdasági agrármérnök szakos hallgató, a HÖK elnöke adta át.

A végzett hallgatók fogadalomtétele után az oklevelek átadása következett. Elsőként a visegrádi országok négy prominens egyetemével együttműködve kialakított V4 Multidegree angol nyelvű mesterképzés keretében végzett hallgatók vették át oklevelüket dr. Peter Bieliktől, a nyitrai Szlovák Agrártudományi Egyetem rektorától és dr. Villányi Lászlótól. A hallgatók Nyitrán, Prágában, Varsóban és Gödöllőn folytatták tanulmányaikat egy-egy szemeszteren keresztül, jelentősen hozzájárulva a négy résztvevő egyetem kapcsolatainak fejlesztéséhez. A képzés koordinátora: dr. Takácsné dr. György Katalin egyetemi docens volt.

Balázs Gusztáv felvételei