A közösségi komposztálásról


A SZIE Víz- és Környezetgazdálkodási Karán a Környezettudományi Intézet rendezésében komposztálási konferenciát tartottunk az új OHT szellemében önkormányzati vezetők részére. A komposztálás jogi, gazdasági kérdéseiről és technológiai folyamatairól hangzottak el előadások a Környezetvédelmi Minisztérium és a kar dolgozói részéről. Az előadásokat építő jellegű vita zárta, melynek konklúziója az alábbiakban foglalható össze.

S. P.

A települési hulladékgazdálkodásban a lerakás dominanciája helyett a hasznosítható anyagok külön gyűjtése és feldolgozása került előtérbe. A begyűjtött szilárd hulladék 40%-a biológiailag bomló szerves anyag. Hasznosításának legkisebb beruházási igényű technológiája a komposztálás. A 23/2003 (XII.29.) KVM rendelet a Biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről rendelkezik.

Műszakilag kiépített hulladéklerakó jelenleg az országban 72 darab van. Ezekben lehet a törvényi előírásnak megfelelő szinten komposztálni. A telepek szállítási körzete 50-60 km. Ez azt jelenti, hogy a szerves hulladékot is terheli a szállítási költség, amely által a biohulladék-kezelő telepeken előállított komposzt költsége még drágább lett.

A telepi komposztálás – a kerti hulladékokból készülő szervestrágya-gyártás – korlátai ma már tisztán láthatók. A szerves hulladékot nem szabad 5-10 km-nél messzebb szállítani, a kis halmokban történő egyedi komposztálás nem ad jó terméket.

A középüzemi komposztálás az a komposztálási forma, amelynek szállítási körzete 6-10 km, heti hulladékmennyisége 10-30 m3, rendszere a forgatott prizmás, géprendszere traktor aprító és markoló adapterekkel, tevékenysége egy önkormányzat területére terjed ki. A hulladék szelektív gyűjtése itt is meg kell, hogy előzze a komposztálást. A szelektív gyűjtést még szigorúbban kell venni. A közösségi komposztálás esetében külön kell gyűjteni a zöldhulladékot és a háztartási hulladékot!

A közösségi komposztálás csak a zöldhulladék feldolgozására terjed ki. A füvek, gallyak, fás- és lágyszárú növényi nyesedékek feldolgozása történhet ilyen módon. A telepi komposztálás létesítményeit nem szükséges kiépíteni a zöldhulladék-feldolgozó telepen. A munkát civil szervezet végzi. Felettes szerve az önkormányzat. Az önkormányzat, a szervezet tagjai rendelkeznek olyan földterülettel, ahol az eredményes növénytermesztés, talaj-erőgazdálkodás anyagai az itt előállított lombföldhöz hasonlító komposzt. 1 tonna komposztot kb. 4 m3 zöldhulladékból lehet előállítani.